Dizisi Bölüm.com; Güncel, Politika, Spor, Magazin, Kültür ve Sanat, Dış Haberler ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır.

İLKELERİMİZ
Tarafsız Habercilik: Sitemizde yayınlanan haberlere konu olan olaylara veya haberlerde adı geçen kişilere tam bir tarafsızlık içinde yaklaşmaktayız. Biz haberi okura ulaştıran “aracı” olarak, hiç bir haberin anlamını değiştirmemeyi ve hiç bir haberi manipüle etmemeyi ilke edinmiş bulunuyoruz.

Mimiksiz Habercilik: Okurlarımıza sunduğumuz haberlerin içeriğinin “iyi haber / kötü haber”, “müjdeli haber / kara haber” olması ile ilgilenmiyoruz. Haberi sunarken, okura “şimdi sevinmelisin” veya “şimdi üzülmesin” havası ile sunmuyor; yalnızca gerçeği, yalnızca olanları, aktarıyoruz. Bir haberin okurda ne tür duygular uyandıracağı okurun karar vereceği bir konudur.

Açıklık: Herhangi bir gerçeğin ve herhangi bir olayın kenara itilmemesi, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde minik puntolarla bir kenara atılarak gözden saklanmaması gerektiğini savunuyoruz. Her ne olduysa ve her ne olay haber niteliği taşıyorsa bizim konumuzdur ve okurun bunu bilmeye öğrenmeye hakkı vardır. Hiç bir haberi saklamayacağız, küçültmeyeceğiz, gözden kaçırmayacağız.

Hüküm Veren Değil, Postacı Habercilik: Bizler, haberi aktaran kişiler olarak görevimizin; okurları yönlendirmek veya habere konu olay ile ilgili girişimlerde bulunmak olmadığını düşünüyoruz. Daha açık bir ifade ile, ne Türkiye’yi yöneten herhangi bir kişi veya kurumu etkilemeyi, ne de halkı haberin gücünü kullanarak yönlendirmeyi düşünmüyoruz. Bizler postacıyız. Görevimiz postayı alıcısına zamanında ulaştırmaktır. Bunun dışında “halkı aydınlatmak”, “halka yol göstermek”, “hükumeti yola getirmek”, “toplumu düzeltmek” gibi görevlerimiz yoktur.

NE YAPIYORUZ?
Türkiye’de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri ajanslar ve kendi ekibimiz aracılığıyla takip ederek size sunuyoruz. Sitemizde, kendi mahallenizden dünyanın en uzak köşesine kadar her yer ile ilgili haber okuyabilirsiniz. Ziyaretçilere, son 10 günün tüm haberleri içinde konuya göre arama yapma olanağı sunmaktayız. Bu arama, kelime ve ilgili bazlı, yapay zeka ile desteklenmiş gerçek bir haber arama sayfasıdır.

YASALARA %100 UYGUN
Sitemiz Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına %100 uygun olarak yayın yapmaktadır. Sitemizde yayınlanan her türlü haber, resim, bilgi, metin; telif hakkı sahiplerinden yazılı izin alınmak suretiyle yayınlanmaktadır. Sabah saatlerinde yayınladığımız gazete haber özetlerinde ise, yalnızca haberin başlığı ve giriş cümlesine yer verilmekte, haberin tam metnini okumak isteyen ziyaretçilerimiz ilgili gazetenin web sayfasına yönlendirilmektedir.

Dizisi Bölüm Yayın İlkeleri

Dizisibolum.com birbirinden farklı, yeni, dinamik haber ve içerikleriyle; yediden yetmişe herkesi kapsayan kullanıcıları ile interaktif bir ortamda yayın yapan ve bu doğrultuda belirli yayın ilkelerini benimsemiş bir medya platformudur.

İçerik üreticilerimizin ve Dizisi Bölüm isminin benimsediği değerlerin ifade edildiği Dizisi Bölüm Yayın İlkeleri, kullanıcılarımıza daha kaliteli içerikler üretebilmek ve genel prensiplerimizin dışına çıkmamak adına belirlenmiş kurallardır.

DOĞRU YAYINCILIK

– Dizisibolum.com sitesindeki hiçbir haber ve içerik, doğruluğu araştırılmadan kullanıcılara sunulamaz.

– Eğer eksik ve özenilmemiş bir şekilde yayınlanmamış herhangi bir içerik bulunuyorsa; ilk hedef olarak kullanıcılara daha kaliteli ve doğru içerik sunabilmek adına en kısa zamanda düzeltilir.

– Kullanıcıların, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkı vardır.

EŞİT VE SAYGILI DURUŞ

– Sitemiz bünyesinde barındırdığımız hiçbir haber ve içerik; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, siyasi görüşleri, sosyal düzeyi, toplum görüşü, cinsel yönelimi ve dini inançları açısından aşağılamamaya; çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi özen gösterilmeye ihtiyaç duyan gruplara bilinçli zarar vermemeye özen gösterilerek hazırlanmıştır.

– Tüzel veya gerçek kişilerin aşağılanmasına, küçük düşürülmesine, iftira atılmasına ve bu gibi ifadelere içeriklerimizde yer vermeyiz.

– İçeriklerimizde veya haberlerimizde zaman zaman yer bulan, şiddet içeren suç olaylarında, insanları etkileyebilecek, suça teşvik edebilecek ve özellikle de çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek detay ve unsurları süzgeçten geçirip, dikkatli bir şekilde sunmaya özen gösteririz.

– Özellikle toplumun hassas karşıladığı konularda (din, ahlaki vs.) toplumu kin ve nefrete teşvik edecek ya da birlik, bütünlüğü bozacak içeriklerin yayınlanmasına müsaade etmeyiz.

– Aile kurumunu zedeleyecek her türlü haber ve yayından kaçınırız.

– Yargı aksini söylemedikçe, kimseyi “suçlu” ilan edip, içeriklerimizde o ifadeyle sunmayız.

– Herkesin düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğü hakkını kollarız; fakat genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici içerik veya haberlere karşı duruşumuz esastır.

– Yayınlarımız subjektif bakış açısından ziyade, nesnel olarak yaklaşılmış bir tavırla hazırlanmaktadır. Bu sebeple herhangi bir tarafta değiliz ve objektif bir bakışla hazırlanmış içeriklerimizi kullanıcılarımıza sunarız.

– Geri dönüşler, yorumlar ve mesajlarla kullanıcıların da katkı sağladığı internet sitemizde; saygı çerçevesi içerisinde fikir çeşitliliğini ve çok renkliliği sağlarız, tek gayemiz budur.

KİŞİ HAKLARI

– Özel yaşamın her türlü gizliliğine saygı duyuyoruz ve onu geçerli bir neden olmaksızın ihlal etmeyiz. Belirgin bir kamu yararı olan haller dışında özel davranışlar, haberleşme ve söyleşileri aleniyete dökmeyiz.

– Tüm haber ve medya içeriklerimizin insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olmasını sağlamaya özen gösteririz.

– Kamu çıkarları bunu gerektirmediği sürece, kişilerin özel hayatı ile ilgili herhangi bir unsuru yayın yapmayız.

– Herhangi bir iznimiz olmadan, kişilere ait bilgi, fotoğraf, video gibi unsurları kullanmayız.

HERKESTEN BAĞIMSIZ VE DÜRÜST YAYINCILIK

– Bizimle aynı işi yapan diğer Türk haber ve içerik platformlarının hazırlamış olduğu içerikleri herhangi bir şekilde kullanmayız, fikir ve emeğe saygımız vardır.

– Bu bağlamda, herhangi bir şekilde kaynak belirtmeden başka yerlerden bilgi, fotoğraf veya materyal kullanmayız.

– İçeriklerimizin somut bilgilerden yola çıkılarak, yaratıcı ve eğlenceli unsurları da bünyesinde barındırmasını amaçlarız ve editörlerimizin de kendi hiçbir çıkarını bu yayın politikamıza entegre etmesini engelleriz. Tek hedefimiz, doğru ve ilgi çekici içeriklere ev sahipliği yapmaktır.

Dizisi Bölüm Kuralları

Dizisibolum.com SİTE KURALLARI

* Dizisibolum.com üyelerinin birbirlerine yaptığı ırkçı, cinsiyetçi, homofobik ve küfürlü yorumlara hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir. Bu tür yorum ve mesajlara karşı duruşumuz nettir ve müdahale edilecektir.

* Tüm kullanıcılar birbirine karşı saygılı olmak zorundadır.

* Kullanıcılar tarafından gelen, insanların dini inancına, ırkına, etnik kökenine, yaşına, sosyal durumuna, siyasi görüşüne, cinsel yönelimine, fiziksel durumuna göre kişilere veya belirli gruplara karşı nefrete teşvik edici, şiddet içeren, provokatif herhangi bir yorumu ya da soruyu Dizisibolum.com olarak yayınlamama hakkımız vardır.

*Üyelik Sözleşmesini ihlal ederek diğer kullanıcıların kişisel bilgilerini ifşa eden, bu bilgileri kendi çıkarları için kullanan; tehdit, taciz gibi unsurları kullanarak, rahatsız edici bir biçimde diğer kullanıcıları sürekli takip eden ve insanları şiddete yönlendirmek adına başkalarını kışkırtan davranışlarda bulunan kullanıcıların hesapları kati suretle kapatılacaktır.

* Birey, kurum, kültür veya toplumları küçük düşürücü, küfür, aşağılama veya argo ifadelere hiçbir şekilde izin vermiyoruz. Bu tür yorumlar veya bunu tekrar eden kullanıcıların üyelikleri silinecektir.

*Yorum yapan kullanıcılar büyük harfler kullanmamalı ve Türkçe kelimeler kullanmalıdır. Aksi takdirde yorumu silinir. Anlaşılması güç olan yorumlar da silinebilir. Yorumlarda ticari amaçlı ya da telif hakkını ihlal eden ifadeler kullanılması yasaktır. Bu tür yorumlar da Dizisibolum.com editörleri tarafından yayından kaldırılacaktır.

*Kullanıcı adı alırken, saldırgan veya cinsel içerikli, uygun olmayan kelime ve karakterler seçerseniz; üyeliğiniz silinebilir. Ayrıca kendi güvenliğiniz açısından lütfen kişisel bilgilerinizi saklı tutun.

Dizisibolum.com çalışanlarına karşı yapılan küfür, hakaret, taciz gibi rahatsız edici mesaj ve yorumlarda bulunan üyelerin, üyelikleri silinir.

*Spam mesajlar göndermek yasaktır. Aynı ve benzer mesajlar birden fazla kere gönderildiğinde de müdahale edilecektir.

*Yargı mercilerine saygısızlık içeren veya içerme ihtimali olan yorumlara müsamaha gösterilmez. Yürümekte olan veya ileride başlayacak olan yargılama sürecini etkileyecek her şey bu kapsamdadır.